Timer, fag, prøver og karakterer

Skolens ringetider

1. Modul:
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40

09:30 Morgensamling

2. Modul:
10:00 – 10:45
10:45 – 11:25

11:25-12:10 Spisepause og frikvarter

12:10 – 12:55
13:00 – 13:45
13:50 – 14:35
14:40 – 15:25

Vi tilbyder morgenåbning i Snuden hver dag fra kl.7.30-8.55.

Kl. 9.30 møder alle i salen til morgensamling.

Morgen og formiddag er inddelt i 2 moduler. Efter frokost er det enkelttimer, hvor det er op til den enkelte lærer at vurdere, hvornår der er behov for en pause.

Vi har spisefrikvarter fra 11.25-12.10.

Der er voksne ude i alle frikvartererne.

Timetal og fag

Antal lektioner pr. uge pr. fag pr. klassetrin opgjort august 2023

 

0. klasse

1. klasse

2. klasse

3. klasse

4. klasse

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

Dansk

6

6

7

7

7

7

6

6

7

7

Matematik

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Engelsk

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

Fransk

 

 

 

 

    

3

3

Tysk

 

 

 

 

2

2

3

3

3

3

Historie

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Idræt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Naturfag

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

Bio / Geo

 

 

 

 

 

 

4

4

4

4

Valgfag
Musik/drama

Eller

Faglig fordybelse

 

 

2

2

2

2

2

 

 

 

Praktisk-musisk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Turdag

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysik

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Kulturfag

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

Billedkunst

1

1

2

2

1

1

1

 

 

 

Musik

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassens time

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Samlet timetal

22

22

25

25

27

27

29

30

34

32

 

 

Prøver

På Rudersdal Lilleskole skal børnene i lighed med folkeskolen have opnået de fælles slutmål, som er beskrevet af Undervisningsministeriet.

På Rudersdal Lilleskole afslutter eleverne endt skolegang med 9. klasses afgangsprøve. Der afholdes ikke prøve i kristendomkundskab  jf. Friskoleloven §8a

Statistik og karakterer

 På Uddannelsesstatistik.dk kan du læse om karaktergennemsnit og overgangsfrekvens til videre uddannelse på landets skoler, herunder Rudersdal Lilleskole: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/181017.aspx/