Timer, fag, prøver og karakterer

Skolens ringetider

1. Modul:
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40

09:30 Morgensamling

2. Modul:
10:00 – 10:45
10:45 – 11:25

11:25-12:10 Spisepause og frikvarter

12:10 – 12:55
13:00 – 13:45
13:50 – 14:35
14:40 – 15:25

Vi tilbyder morgenåbning i Snuden hver dag fra kl.7.30-8.55.

Kl. 9.30 møder alle i salen til morgensamling.

Morgen og formiddag er inddelt i 2 moduler. Efter frokost er det enkelttimer, hvor det er op til den enkelte lærer at vurdere, hvornår der er behov for en pause.

Vi har spisefrikvarter fra 11.25-12.10.

Der er voksne ude i alle frikvartererne.

Timetal og fag

Antal lektioner pr. uge pr. fag pr. klassetrin opgjort august 2023

 

0. klasse

1. klasse

2. klasse

3. klasse

4. klasse

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

Dansk

6

6

7

7

7

7

6

6

7

7

Matematik

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Engelsk

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

Fransk

 

 

 

 

    

3

3

Tysk

 

 

 

 

2

2

3

3

3

3

Historie

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Idræt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Naturfag

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

Bio / Geo

 

 

 

 

 

 

4

4

4

4

Valgfag
Musik/drama

Eller

Faglig fordybelse

 

 

2

2

2

2

2

 

 

 

Praktisk-musisk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Turdag

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysik

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Kulturfag

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

Billedkunst

1

1

2

2

1

1

1

 

 

 

Musik

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassens time

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Samlet timetal

22

22

25

25

27

27

29

30

34

32

 

 

Valgfag

Musik/drama 

Valgfaget musik/drama er et tilbud til elever i 2.-5. kl. to lektioner om ugen. Formålet med undervisningen er, at børnene oplever den glæde, det er at synge sammen, bevæge sig og aktivt skabe musikken sammen.
Vi arbejder med dramaøvelser, rytmelege og sange på blandede hold på tværs af klasser, og vi arbejder henimod en forestilling, hvor der bliver arbejdet med skuespil, musik og kulisser, processen er i fokus. Faget træner elevernes evne til at udnytte og udvikle deres kreative sider.
Gennem forskellige dramalege og teaterteknikker øger vi den enkelte elevs evne til at udtrykke sig og styrke sit selvværd. Vi arbejder både i fællesskab, i grupper og med individuel fremføring.
Eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i musik, herunder spille og synge sange indenfor forskellige musikgenrer. Undervisningen i musik medvirker til elevernes udvikling af koncentration og motorik samt øger deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, hvor alle bidrager til den endelige forestilling.

august 2023

Prøver

På Rudersdal Lilleskole skal børnene i lighed med folkeskolen have opnået de fælles slutmål, som er beskrevet af Undervisningsministeriet.

På Rudersdal Lilleskole afslutter eleverne endt skolegang med 9. klasses afgangsprøve. Der afholdes ikke prøve i kristendomkundskab  jf. Friskoleloven §8a

Statistik og karakterer

 På Uddannelsesstatistik.dk kan du læse om karaktergennemsnit og overgangsfrekvens til videre uddannelse på landets skoler, herunder Rudersdal Lilleskole: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/181017.aspx/