Skoleskift

Nye elever

 

Rudersdal Lilleskole tager gerne imod nye elever, men har venteliste til de fleste klassetrin. Vi har dog enkelte ledige pladser. I kan skrive jer på ventelisten på https://www.ventelisten.net/181017

Bemærk, at ventelistegebyret ikke refunderes uanset, om I får plads eller ej. 

Ønsker I at indskrive jeres barn på skolen, skal I først og fremmest skrive jeres barn på ventelisten via ovenstående link. Dernæst kan I henvende jer pr. mail til skoleleder Anna Harder ah@rudersdal-lilleskole.dk. I mailen skal I give en kort beskrivelse af jeres barn og hans/hendes behov samt hvorfor I overvejer et skoleskift.

Hvis vi vurderer, at vi kan matche jeres barns behov, vil I blive kontaktet og inviteret til en rundvisning og et møde. I skal være opmærksomme på, at vi vil bede om en skoleudtalelse fra den afgivende skole.

På mødet vil vi sammen tage stilling til, om både I som forældre og vi som skole tænker, at det vil være det rigtige for barnet og skolen.

Alle nye elever har en besøgsperiode på minimum to uger, hvor det handler om at opleve skolens hverdag. Besøgsperioden skal ikke ses som en prøve eller en test, men som en mulighed for, at alle parter kan mærke efter, om skole og elev/forældre passer godt sammen.

Værkstedsfag

 

Vi har værkstedsfag for 2.klasse til 5.klasse. Fagene er dynamiske og kan variere fra år til år. I skoleåret 2022/2023 har vi som nyt haft musik/drama. I skoleåret 2023/2024 vil vi fortsætte med musik/drama og som noget nyt udbyder vi faget faglig fordybelse, der er en kombination af bueskydning og faglig fordybelse i forskellige naturfaglige emner.

I værkstedsfagene er børnene sammen på blandede hold på tværs af årgange.

7.-8.klasse har det obligatoriske praktisk/musisk valgfag, som afsluttes med eksamen i 8. klasse.