Vision & værdigrundlag

Vision for Rudersdal lilleskole

Vi bestræber os på at skabe det hele menneske gennem 10 års skolegang med fokus på nærvær, engagement, fællesskab og glæde. At skabe det fri menneske med en nysgerrighed, et mod og en lyst til at lære videre.

Vores elever skal forlade skolen med en stærk tro på egen kunnen. Deres tro på sig selv og sine værdier skal forankres gennem nysgerrighed og indlevelse i det enkelte menneske.

Vi ønsker at skabe mennesker, der undervejs udvikler deres sociale og faglige kompetencer, som de senere hen kan tage med sig ude i den store verden.

Gennem demokrati, samt en forståelse og viden om medbestemmelse ønsker vi at være med til at udvikle det enkelte barns nysgerrighed og derigennem aktivt kunne deltage i samfundets virke.

Skolens værdigrundlag

Nært fællesskab, nysgerrighed, store oplevelser!

Rudersdal Lilleskole er en skole for videbegærlige børn, der har glæde af et nært og trygt miljø og en kreativ, tværfaglig og inspirerende undervisning. Vi er en rummelig og lille skole, hvor børnene kender hinanden på tværs af alder og klassetrin, tager vare på hinanden og lærer at favne hinandens forskellighed.

Vi søger at møde og udfordre de enkelte elever, der hvor de er. Børnene trives bedst, når de har det godt socialt, og vi tør lade deres nysgerrighed præge hverdagen. De små klassestørrelser giver rig mulighed for en differentieret tilrettelægning af undervisningen. Skolen tiltrækker derfor mange kvikke elever, der har brug for ekstra fordybelse eller udfordringer.

Vi lægger vægt på medmenneskelighed, og på at vores børn lærer at indgå i et fællesskab, der bygger på demokrati. En stor del af skolens hverdag foregår i vores naturskønne omgivelser, og vi kommer Storkøbenhavn rundt på vores jævnlige turdage.